Ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm công nghiệp

Hiện nay, mô hình nuôi tôm công nghệ cao thường được phát triển dựa trên cơ sở của nuôi thâm canh, siêu thâm canh từ việc sử dụng một phần thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ vào quy trình nuôi.

Trong các mô hình nuôi tôm công nghệ cao hoàn chỉnh, cần dùng phần mềm được cài đặt trên điện thoại, điều khiển bằng wifi hoặc bluetooth để quản lý trại nuôi, tính nhanh số lượng thức ăn, thời gian bật tắt máy cho ăn, thời gian bật tắt quạt hay hệ thống chạy oxy.

Đối với các hợp tác xã, doanh nghiệp thì mô hình công nghệ thường được áp dụng theo hình thức khép kín, hướng đến sự thân thiện với môi trường. Trong đó, khu nuôi được bố trí theo hệ thống gồm: Ao ương dưỡng, ao tôm thương phẩm, ao lắng; khu xử lý chất thải được đầu tư hoàn chỉnh để xử lý chất thải triệt để. Khi khu nuôi được triển khai thực hiện theo khuôn mẫu, hệ thống thì việc bố trí công nghệ sẽ thuận tiện, dễ dàng hơn. Việc ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm công nghiệp sẽ giúp người nuôi tôm giảm chi phí thuê nhân công, giảm lượng thức ăn thừa, xử lý thuốc hợp lý hơn và có thể theo dõi ao nuôi 24/24 giờ với bất kỳ ở đâu, thời gian nào. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà lạm dụng quá mức, bởi lẽ quy trình nuôi tôm công nghiệp cần quan sát, theo dõi và xử lý trực tiếp trong nhiều trường hợp cụ thể./.

0931 77 99 86