Tuyển Dụng

CÔNG TY CPĐT THỦY SẢN TOKYO
– GPKD Số: 4201831241
– Địa Chỉ: Bán Ðảo Bình Lập – Cam Lập – Cam Ranh – Khánh Hòa
– Hotline: 0931 77 99 86
– CSKH: 0797 45 55 22

0931 77 99 86