TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG VỀ TÔM GIỐNG TOKYO

Từ lúc nhận giống,  Bà con đã rất hài lòng vì tôm giống Tokyo giao đến tay đồng đều, đòn dài, và vẫn xung dù trải qua quá trình di chuyển khá xa từ Đảo Bình Lập Khánh Hòa đến TT Huế

Suốt vụ nuôi, tôm giống Tokyo đã không làm bà con thất vọng và đạt năng suất cao, tôm chắc khỏe, màu sắc đẹp.

Nhờ vào thời tiết thuận lợi cùng với kinh nghiệm của mình, hộ nuôi thả giống Tokyo đã về size 65 con trong 60 ngày.


Với sự phản hồi tích cực của bà con là động rất lớn để Tôm Giống tokyo phát triển hơn nữa, đầu tư hơn nữa để sản xuất nguồn giống chất lượng, đồng hành cùng bà con với vụ mùa thắng lợi.

Trải nghiệm được gửi từ Trần Phúc Huế.

0931 77 99 86