PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NUÔI TÔM ĐẠT CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

Ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh sẽ phát triển nuôi tôm theo hướng hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường. Cùng với đó, đầu tư phát triển sản xuất theo chiều sâu, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, phấn đấu giữ vững vị trí đứng đầu cả nước về nuôi tôm.

Đến năm 2025, tỉnh Cà Mau giữ ổn định diện tích nuôi tôm khoảng 280.000 ha, sản lượng đạt 700.000 tấn, tăng bình quân 3,5%/năm.

Tỉnh sẽ xây dựng 5 vùng nuôi tôm siêu thâm canh với diện tích nuôi tôm siêu thâm canh 1.000 ha đạt chứng nhận quốc tế; đồng thời, phát triển diện tích nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh tập trung ở những vùng có điều kiện thuận lợi với khoảng 10.000 ha; trong đó có 500 ha đạt chứng nhận quốc tế.

Tỉnh định hướng phát triển nuôi tôm quảng canh cải tiến đến năm 2025 đạt khoảng 200.000 ha và 20.000 ha nuôi tôm theo hình thức hữu cơ; trong đó phấn đấu có 10.000 ha được chứng nhận quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh mô hình phát triển nuôi luân canh tôm – lúa. Đây là mô hình phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Cà Mau, góp phần gia tăng sản lượng tôm nuôi. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển đạt khoảng 40.000 ha nuôi luân canh tôm – lúa; trong đó có 10.000 ha nuôi theo hình thức hữu cơ được chứng nhận.

Nguồn : Hội Khuyến Nông

0931 77 99 86