MÙNG 1 THÁNG 02 AL TÔM VÀO VỤ

Tôm giống Tokyo đón chào vụ tôm xuân hè 2022 bằng  3 triệu post giống đi các tỉnh miền Tây và Miền Trung.

Một ngày làm việc hăng say của anh em nhà giống Tokyo.

???

0931 77 99 86