MỘT TRIỆU POST VỀ TỚI FARM CÔNG NGHỆ CAO ANH SÁU KHÁNH HÒA

Sáng 02/09, một triệu post Tôm Giống Tokyo đã được thả an toàn trong 6 ao trong CNC của anh Sáu tại Khánh Hòa.

Những ngày qua, tôm giống Tokyo đóng giống liên tục về các farm nuôi công nghệ cao thuộc tỉnh miền Tây và khu vực phía nam trung bộ.

Bước sang tháng 9, rất mong mưa thuận gió hòa, được mùa được giá.

0931 77 99 86