CHÚ CHÍN NĂM NAY ĂN TẾT LỚN

Chiều 27 Tết nhâm dần 2022.

Chú Chín hân hoan thu mẻ tôm 40 con trong vòng 80 ngày

Tết nay ăn Tết lớn chú ha

Chúc mừng chú có vụ tôm thắng lợi

0931 77 99 86