Tôm giống Tokyo về miền Trung

Trước những khó khăn trong mùa covid, bà con nuôi tôm vẫn lựa chọn Tôm Giống Tokyo là nhà cung cấp uy tín cho vụ hè thu năm 2021.

Chuyến xe về khúc ruột miền Trung.

 

 

0931 77 99 86